Boomtaxateur.nl

Rekenmodel NVTB

Rekenmodel

Ga naar: Rekenmodel Boomwaarde Versie 2013

Richtlijnen

Richtlijnen NVTB 2013

Let hierop

Deze versie worden nu in een apart venster geopend. De ingevoerde gegevens gaan pas verloren als het venster wordt gesloten.
Voor het printen de instellingen aanpassen (in Explorer menu BESTAND en dan PAGINA INSTELLING). Kop en voettekst verwijderen, marges bijvoorbeeld op 15 en vinkje tekst passend maken aanzetten. Bij voorkeur dan naar pdf printen met eigen instellingen om het formulier te kunnen bewaren. Via Menu BESTAND-AFDRUKVOORBEELD kan de pagina opgemaakt worden voordat geprint wordt. Niet-leden wordt verzocht gebruik te maken van de knop ABONNEMENT, links in het menu.

DOWNLOAD

Abonnement Rekenmodel NVTB

Abonnement Rekenmodel NVTB

Taxeren

Hier leest u meer informatie over:
Taxeren
Martktwaarde cq. handelswaarde
Vervangingswaarde
Met of zonder Btw rekenen