Boomtaxateur.nl/vereniging

Vereniging | Doelen | Kwaliteitskeurmerk | Lid worden | Contributie | Privacy

Contributie

De contributie bedraagt € 400,- per jaar, per taxateur.

Informatie over onze vereniging

1. ONZE DOELEN

2. KWALITEITSKEURMERK

3. LID WORDEN

4. CONTRIBUTIE

5. LITERATUURLIJST

6. VAKTEST

7. GESCHILLENCOMMISSIE

7. PRIVACYVERKLARING