Rekenmodel

Rekenmodel NVTB

De NVTB Richtlijnen zorgen voor duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie bij de schaderegeling. De NVTB Richtlijnen voorzien in een standaard manier om schadeposten aan bomen vast te stellen. Dit voorkomt in de meeste gevallen onnodige discussie en versoepelt de schaderegeling.

De NVTB ontwikkelt de richtlijnen met als doel:

  • Discussie te voorkomen, zodat zaken sneller kunnen worden geregeld.
  • Gelijke gevallen gelijk te behandelen.

De NVTB Richtlijnen hebben in beginsel een algemene werking. De richtlijnen zijn toereikend voor de overgrote meerderheid van de boomschadezaken en kunnen ook bij BEA’s en waardebepalingen ingezet worden.

> Verzeker u ervan dat de Richtlijnen NVTB van toepassing zijn in uw contracten, APV en/of bomenverordening <

Rekenmodel

Inlog alleen mogelijk voor leden:

Richtlijnen

NVTB richtlijnen 2019:
NVTB richtlijnen 2023:

BTW

Met of zonder Btw rekenen?

Afdracht

Doorfactureren afdrachtkosten.
Boomtaxateur.nl

Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

©2023 NVTB | Contact | Rekenmodel
Privacy | Website: Vuijst Visuals